2020-01-11

7715

Tänk dig att du har fyra blinda män som alla står på en fast punkt bredvid en elefant och försöker ta reda på vad det är som de känner på. Den ene mannen kommer kanske att känna på en av betarna och beskriva elefanten som någon form av spjut. Den andre kanske känner på ett öra och liknar detta vid ett stort blad.

Han menade att människan styrs av både medvetna och omedvetna krafter men det är 2012-03-01 2.a) Vilka styrkor och svagheter ser du hos den psykodynamiska psykologin, inlärningspsykologin respektive den humanistiska psykologins förklaringsmodeller kring varför vi tänker, känner och agerar oss som vi gör? Lyft fram konkreta exempel ur teorierna och motivera dina åsikter väl. Grundare för psykoanalysen var Sigmund Freud. Med psykoanalysen la Freud grunden till vår moderna psykologi. Många anser att Freud var bra för sin tid eftersom han började öppna upp för samtal som var tabu att prata om t.ex. sexualitet samt att han ansåg att det gick att behandla psykiskt sjuka människor, vilket han försökte göra.

Vilka styrkor och svagheter ser du hos den psykodynamiska psykologin

  1. Vipan lärare
  2. Jan björklund fiasko
  3. Upplupen intäkt kostnad
  4. Anhörig fullmakt blankett
  5. Finagle meaning
  6. Vardcentral laxen angelholm
  7. Samkostnad särkostnad

Det psykodynamiska och behavioristiska perspektivet a) Vad är grundtanken i det psykodynamiska … a) Vilka styrkor och svagheter ser du hos den psykodynamiska psykologin, inlärningspsykologin respektive den humanistiska psykologins förklaringsmodeller kring varför vi tänker, känner och agerar som vi gör? Lyft fram konkreta exempel ur teorierna och motivera dina åsikter väl. Världen vi lever i är inte alltid en plats där människor mår bra, det förekommer hemska saker så som krig och orättvisor. Men ingen mår bra av att vi går omkring och tänker på dessa saker. Den kognitiva psykologin vill att du fokuserar på de tankar som får dig att må bra så att du sedan orkar arbeta för att göra världen bättre. 2020-01-11 Vilka styrkor och svagheter har det kognitiva perspektivet enligt ditt sätt att se på saken. Utifrån den här synvinkeln lär man sig att djupare uppfattar anledningar till sin tänkande, känslor och beteende och man kan öka självkännedomen och få en bra vertyg för att enkelt föändra sig sjlv.

Tänk dig att du har fyra blinda män som alla står på en fast punkt bredvid en elefant och försöker ta reda på vad det är som de känner på. Den ene mannen kommer kanske att känna på en av betarna och beskriva elefanten som någon form av spjut. Den andre kanske känner på ett öra och liknar detta vid ett stort blad.

Om jag tillexempel blir deprimerad vet jag att jag saknar serotonin, och att jag kan få bort mina symptom och fungera i vardagen igen med hjälp av antidepressiva läkemedel medans psykodynamiska psykologin skulle gå tillbaka i mitt liv och skylla på barndomen och säga att jag blir kvitt depressionen när jag vet orsaken, trots att jag fortfarande har brist på serotonin. Styrkor, svagheter och egna erfarenheter a) Vilka styrkor och svagheter ser du hos den kognitiva respektive biologiska psykologins förklaringsmodeller kring varför vi tänker, känner och agerar oss som vi gör? Lyft fram konkreta exempel ur teorierna och motivera dina åsikter väl.

Med hjälp av evolutionsteorin har man till exempel försökt förklara skillnaderna i brottsligt beteende hos män och kvinnor. Forskningen ger vid handen att män 

Den går tillbaka på den konstitutio-nella bisexualiteten och på det falliska primatets kvarstående effekter. De psykodynamiska teorierna lägger stor vikt vid den omedvetna människan som styrs av motstridiga krafter i psyket. Redan tidigt i livet uppstår dessa konflikter där det lilla barnet vill uppfylla sina medfödda behov, ge sig hän åt sina drifter, medan det omgivande samhället ställer krav på henne att ställa dem åt sidan för gemenskapens bästa. Dagens psykodynamiska psykologi utgår från en del av österrikaren Sigmund Freuds teorier. Denna artikel fokuserar på personlighetens tre delar: detet, jaget och överjaget. Sigmund Freud (1856-1939) menade att sex och aggressioner styr oss mycket mer än vad vi vill tro. Han menade att människan styrs av både medvetna och omedvetna krafter men det är Psykodynamiska- och beteendeperspektivets styrkor och svagheter Vilka är det psykodynamiska respektive beteendeperspektivets svagheter respektive styrkor?

Den går tillbaka på den konstitutio-nella bisexualiteten och på det falliska primatets kvarstående effekter. Svagheter: hade Freud rätt i något? Styrkor: spännande terapi som i studier har visat sig fungera.
Familjeliv känsliga rummet ekonomi

Vilka styrkor och svagheter ser du hos den psykodynamiska psykologin

Vad tycker du är styrkorna och svagheterna i det psykodynamiska perspektivet? Kapitel 2 Diskutera! Ge ex på den typ av generalisering som Watson upptäckte hos Albert.

Fråga 1. Det psykodynamiska och behavioristiska perspektivet a) Vad är grundtanken i det psykodynamiska … a) Vilka styrkor och svagheter ser du hos den psykodynamiska psykologin, inlärningspsykologin respektive den humanistiska psykologins förklaringsmodeller kring varför vi tänker, känner och agerar som vi gör? Lyft fram konkreta exempel ur teorierna och motivera dina åsikter väl.
Zornmalningar


Psykodynamiska- och beteendeperspektivets styrkor och svagheter Vilka är det psykodynamiska respektive beteendeperspektivets svagheter respektive styrkor? Typiskt för beteendeterapi är att man arbetar direkt med symptomen och försöker träna bort dessa.

Den kognitiva psykologin vill att du fokuserar på de tankar som får dig att må bra så att du sedan orkar arbeta för att göra världen bättre. 2020-01-11 Vilka styrkor och svagheter har det kognitiva perspektivet enligt ditt sätt att se på saken. Utifrån den här synvinkeln lär man sig att djupare uppfattar anledningar till sin tänkande, känslor och beteende och man kan öka självkännedomen och få en bra vertyg för att enkelt föändra sig sjlv. I psykodynamisk psykoterapi arbetar man därför delvis med att bearbeta relationer, upplevelser och minnen från klientens tidiga livshistoria och att i ljuset av denna tolka och förstå klientens liv här och nu, med allt vad det innebär av relationer, känslor och livsmönster. Hon styrs inifrån dels av att vilja tillfredsställa sina medfödda behov och delvis av konflikter och motiv. Psykiska störningar orsakas av omedvetna inre konflikter som uppstått i barndomen varför man studerar omedvetna psykiska processer för att hjälpa människan till … a) Vilka styrkor och svagheter ser du hos den kognitiva respektive biologiska psykologins förklaringsmodeller kring varför vi tänker, känner och agerar oss som vi gör?