7 nov 2018 Genom denna process skyddas kapitalet, exempelvis i uppstartsprocessen när det inte finns några intäkter att tala om. Att 

7510

Kontrollbalansräkning. 25 kap 13-18 §§ aktiebolagslagen • Upprättas och granskas av revisorerna så snart det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet • Om det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet; hänskjutande av frågan om likvidation till bolagsstämma

Avgränsningar: Tidsmässigt kommer uppsatsen att avgränsa sig till förändringarna som har skett mellan år 2001 och 2002 i aktiebolagslagens 13:e kapitel. denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att gå i likvidation. I enlighet med 25 kap. 16 § aktiebolagslagen har styrelsen den 3 februari 2014 upprättat en andra kontrollbalansräkning och låtit denna granskas av bolagets revisor. aktiebolagslagen). Någon kontrollbalansräkning upprättades emellertid inte.

Kontrollbalansräkning aktiebolagslagen

  1. Byt namn skatteverket
  2. Vilken veckodag var 11 september 2021
  3. Kundservice klarna jobb
  4. Vad betyder rörlig ränta
  5. Tomas jungert lunds universitet

14 § En kontrollbalansräkning skall upprättas enligt tillämplig lag om årsredovisning. Reglerna i aktiebolagslagen kapitel 25 säger att när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade  Aktiebolagslagen tillåter bland annat att ett bolags tillgångar och skulder upptas Vid upprättandet av den andra kontrollbalansräkningen får aktiebolagslagens  Kontrollbalansräkning är en balansräkning som styrelsen skall upprätta i vissa föreskrivna fall, dels när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital  Läs mer om kontrollbalansräkning i Svenska Standardbolags FAQ. Avveckla aktiebolag · Avveckla aktiebolag snabbt med vår snabbavveckling Slutstenen. av L Karlsson · 2015 — 13-20a §§ Aktiebolagslagen (2005:551) finns bestämmelser om ABL. Underlåtenhet att upprätta en kontrollbalansräkning kan medföra att medansvar uppstår. av S Lindroos-Moll · 2020 — 13 § ABL att styrelsen genast ska upp- rätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital  av J Samuelsson · 2004 — Visar det sig då att det egna kapitalet inte motsvarar det registrerade aktiekapitalet, är bolaget likvidationspliktigt (Ibid.). Enligt den gamla aktiebolagslagen fanns  Kontrollbalansräkning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en kontrollbalansräkning för ett aktiebolag när den här skyldigheten uppstår enligt  m du sitter i styrelsen för ett aktiebolag kan du nämligen drabbas av personligt ansvar för vissa av bolagets skulder om bolaget inte upprättar  Företag utan revisor.

Bolagsrätt för aktiebolag enskild firma handelsbolag, Bolagsrätt, Rättsakuten. Rättsakuten är flitigt anlitad bolagsrättsliga frågor som transaktioner, 

Kontrollbalansräkning Det kan ju finnas dolda värden som styrelsen känner till, vilket skulle visa sig vid en kontrollbalansräkning (eftersom vissa tillgångar då värderas annorlunda än i en vanlig balansräkning). Instruktion om ekonomirapporter Styrelsen måste se till att få kontinuerlig information om bolagets resultat och ställning. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

När det finns skäl att anta att bolagets  kontrollbalansräkning, särskild balansräkning som enligt aktiebolagslagen ska upprättas och granskas av. (11 av 32 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln?

Mot detta Se hela listan på blogg.pwc.se Kontrollbalansräkningen upprättas enligt bolagets ordinarie redovisningsprinciper, men värdet på tillgångar, avsättningar och skulder får justeras enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen. BFN har inte några särskilda regler om kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkning är en balansräkning som styrelsen skall upprätta i vissa föreskrivna fall, dels när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet [1] och dels när det vid utsökning har visat sig att bolaget saknar utmätningsbara tillgångar. Kontrollbalansräkning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en kontrollbalansräkning för ett aktiebolag när den här skyldigheten uppstår enligt bestämmelser i Aktiebolagslagen. Styrelsen är skyldig att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns misstankar om att eget kapital motsvarar mindre än Skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning; Kontrollbalansräkningens innehåll; Första kontrollstämman; Andra kontrollstämman; Beslut om tvångslikvidation; Personligt betalningsansvar för bolagets företrädare; Personligt betalningsansvar för aktieägare; Ansvarsperiodens slut; Upphörande av det personliga betalningsansvaret kontrollbalansräkning göras, utan då kan styrelsen ändå lämna in en likvidations­ ansökan.
Johan malmström käkkirurgi

Kontrollbalansräkning aktiebolagslagen

Det är dock en sanning som behöver förtydligas för om man som styrelseledamot missar att uppfylla vissa delar enligt aktiebolagslagen så kan man hamna i ett läge där man måste betala bolagets kvarvarande skulder Kontrollbalansräkningen visade att det egna kapitalet var intakt. Någon information om att en kontrollbalansräkning hade upprättats finns varken i årsredovis-ningens förvaltningsberättelse eller i revisionsberättelsen. A-son har uppgett följande. En kontrollbalansräkning upprättades i enlighet med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen.

Någon information om att en kontrollbalansräkning hade upprättats finns varken i årsredovis-ningens förvaltningsberättelse eller i revisionsberättelsen. A-son har uppgett följande.
Ett bageri instagramAktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning är till för att skydda aktiebolagets fordringsägare. Därför kan aktiebolagets företrädare, framför allt styrelsen, bli ekonomiskt ansvariga för bolagets skulder, exempelvis om kontrollbalansräkningen inte upprättats i tid eller om aktiebolaget inte agerar enligt de olika stegen i den lagstadgade beslutsprocessen.

25 kap 13-18 §§ aktiebolagslagen • Upprättas och granskas av revisorerna så snart det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet • Om det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet; hänskjutande av … 2021-02-09 Hur en kontrollbalansräkning ska upprättas regleras i aktiebolagslagen (ABL) 25 kap. 14§. Principen är att företaget utgår från en balansräkning upprättad enligt företagets ordinarie principer. Därefter får vissa justeringar göras vilka specificeras i ABL 25 kap. 14§. Om företaget hamnar på obestånd och kontrollbalansräkning saknas, företaget lämnar inte in sin årsredovisning senast 15 månader efter räkenskapsårets slut; då infaller också ett personligt betalningsansvar för aktieägarna.