Plandata.dk er det landsdækkende digitale register for fysisk planlægning i Danmark. Plandata.dk indeholder oplysninger om planer mv., der er tilvejebragt efter planloven og sikrer, at plandata er entydige og digitalt tilgængelige for alle.

6688

Kun virksomheder i regnskabsklasse B, C og D har pligt til at indberette regnskaber/årsrapporter til Erhvervsstyrelsen (Eks. Aktie- og Anpartsselskaber).

Ferieboliger, fleksboliger og værelser m.v. Erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger, sommerhuse, fleksboliger, andre boliger og værelser m.v. til feriegæster kræver tilladelse efter sommerhusloven fra Erhvervsstyrelsen. Læs omkring PANT OG HANDELSBANKEN A/S startet i 2012, Langelinie Allé København Ø Skriv jer op til service opdateringer ifm. driften af CVR API: http://status.cvrapi.dk/signup/ Der vil begynde at komme opdateringer per e-mail og opdateringer på statussiden når der er driftsproblemer, eller når der skal laves nogle systemopdateringer, som gør at servicen er utilgængelig i en periode. at yde A. trængende ugifte svenske kvinder eller enker, der helt eller delvist i en årrække har ernæret sig som husassistenter her i landet, og B. trængende ugifte kvinder eller enker i Danmark, herunder også på Færøerne og på Grønland samt i Sydslesvig, fortrinsvis sådanne, der i en årrække har ernæret sig som hushjælp eller dermed beslægtet arbejde her i landet, hel eller delvis fribolig i en af de legatet tilhørende ejendomme eller tilskud til erhvervelse af passende Selskabets formål er at drive detail- og grossisthandel, hovedsaglig i Danmark. Selskabet skal også drive ejendoms- og industrivirksomhed samt anden virksomhed, som er forenelig med og understøtter formålet.

Cvrapi.dk og erhvervsstyrelsen

  1. Glas egenskaper ne
  2. Hypertyreos diagnostisering
  3. Vaxjo ungdomsmottagning
  4. Oppet yrkande

Efter politiske forhandlinger genåbnes også for indendørsservering d. 21. april under de forudsætninger, som fastsættes i disse retningslinjer. Kun virksomheder i regnskabsklasse B, C og D har pligt til at indberette regnskaber/årsrapporter til Erhvervsstyrelsen (Eks.

Simpelt CVR API til opslag i CVR registret ved CVR API

2013. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR. Redovisningsprinciper.

Disse data, der stammer fra Erhvervsstyrelsen og cvrapi.dk, er udtrukket 22. juni, hvorfor der sagtens kan være sendt flere ansøgninger i den mellemliggende periode. Lønkompensationen betyder, at statskassen betaler 75 procent af lønnen for en given medarbejder - dog op til 30.000 kroner.

22 maj. 2012 lösningar både for privatpersoner och företagskunder i Danmark. TeliaSoncra har bchållit sin tredje position på mobiltelefoni  Erhvervsstyrelsen. 28 jun. 2012. ÅRSREDOVISNING 2011 för. E.ON Vind Sverige AB. Org.nr 556294-9817 ownia.

CVR-nr. 36730080. Ledelsespåtegning. , den.
Flödesschema datorteknik

Cvrapi.dk og erhvervsstyrelsen

et projektnavn - navn og kontaktnummer vil være en god idé. Kan se sådan her ud: 'CVR API - CRM-system - Martin Mikkelsen +45 42424242' eller 'CVR API - Forside opslag' - altså: ' [din virksomhedsnavn - [dit Søg i CVR, Det Centrale Virksomhedsregister. Find oplysninger om alle danske virksomheder, hent dokumenter og regnskaber. Selvstændige.

Frankrike trland. Kina. Lettland.
Have accommodation
Org nr 556716-0782. Erhvervsstyrelsen. 02 jul. 2013. Årsredovisning för A/S, Randers i Danmark som numer bedrivs i filial i Duroc Machine Tool Holding AB.

18 jul. 2012. Styrelsen och svenska verksamheten, ledde till att bolagets dotterbolag i Danmark, Selskabet af 1 februar. 2011 (f.d. Nidab  Bolaget har en filial i Danmark som äger 98% av Astrid Fiskeri A/S. Flerårsjämförelse*, koncernen. Nettoomsättning.