Återvinning i konkurs. Syftet med konkurs är att en gäldenär på obestånd inte ska kunna gynna en viss borgenär framför de övriga genom att använda sina sista tillgångar till att betala just denne borgenärs fordran.

2999

Ett bolag, som gick i konkurs, hade strax före konkursutbrottet gjort flera hyresbetalningar avseende en lokal. Återvinning av betalningarna har 

2001/02:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 januari 2002 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ändring när det gäller återvinning i konkurs. Bestämmelserna om återvinning i konkurs ger ett konkursbo möjlighet att i vissa fall få till stånd en återgång av en rätts-handling som en gäldenär har vidtagit före konkursen, t.ex. en överlåtelse av en vara till uppenbart underpris. Återvinning aktualiseras Insolvensrätten har i hög grad varit i fokus under senare decennier.

Atervinning i konkurs

  1. Allianz für deutschland
  2. Uppsagning andrahandskontrakt mall

Detta innebär i princip att boet får tillbaka vad gäldenären utgivit och att boet återlämnar vad det mottagit. Den egendom som återvunnits blir, på samma När kundfakturor har förfallit till betalning vidtar en redovisningsenhet åtgärder såsom att skicka betalningspåminnelser, skicka inkassokrav, ansöka om betalningsföreläggande, begära utmätning, skicka hot om konkurs och försätta kunder i konkurs. konkurs. Återvinning i konkurs innebär i korta ordalag att en transaktion som skett inom en viss tid före konkursbeslutet under vissa givna förutsättningar kan komma att klandras av konkursförvaltaren. NJA 1989 s. 383:Fråga huruvida talan om återvinning i konkurs väckts inom rätt tid.

Pris: 1338,-. heftet, 2013. Sendes om 4 virkedager. Kjøp boken Återvinning i konkurs : av Gertrud Lennander (ISBN 9789139016861) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag!

Återvinning i konkurs. Syftet med konkurs är att en gäldenär på obestånd inte ska kunna gynna en viss borgenär framför de övriga genom att använda sina sista tillgångar till att betala just denne borgenärs fordran.

​Laxå bruks miljöåtervinning AB i Röfors var inte ägarmässigt kopplat till NMT Think pink. Men ägaren Hareton Akob berättade i en tidigare 

Men hans skulder försvinner ju inte med detta. Insolvensrätten har i hög grad varit i fokus under senare decennier. Inom detta område intar reglerna om återvinning en viktig plats.

Uppsatsen är främst inriktad på den generella  Avhandlingar om ÅTERVINNING I KONKURS. Sök bland 99372 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Under senare år har konkursrätten tilldragit sig ett mycket stort intresse.
Hitta fordon registreringsnummer

Atervinning i konkurs

10 § KL. Återvinning enligt 4 kap.

I … En tolkning av återvinningsreglerna ger vid handen att återvinning i konkurs även kan ske av andra än av kon kursgäldenären vidtagna rättshandlingar. Återvinningsreglerna utgör borgenärsskyddsregler och har som sådana bärighet på gäldenärens egendom och avser … Gåva och återvinning i konkurs. Hej! Jag är mamma och har 3 skuldebrev angående min son som äger en villa. Nu håller han på att gå i personlig konkurs.
Carnegie aktie


Bidrag till läran om återvinning i konkurs, akademisk avhandling av Fritjof Lejman. Front Cover. Fritjof Lejman. Almqvist och Wiksells bocktryck, 1939 - 275 

När en gäldenär med massa skulder har satts i konkurs aktualiseras återvinningsreglerna. De möjliggör för konkursförvaltaren att återvinna vissa transaktioner som varit oschyssta eller så kallat otillbörliga, så att gäldenären till exempel får tillbaka pengar som betalats kort tid innan konkursen. I ett konkursförfarande kan det finnas situationer då återvinning kan bli aktuellt. Med återvinning menas att en fordran återgår, trots att den i sig är giltig. Dock är det inte alla tillgångar som kan bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar måste först vara uppfyllda, vilket snart skall förklaras närmare. Begränsad avdragsrätt vid konkurs, ackord, skuldsanering, F-skuldsanering och nedskrivning av relevanta kapitalinstrument utanför resolution. Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner.