Då ska du läsa en distansutbildning inom samhällsvetenskap! arbetar oftast med ekonomisk planering, samhällsplanering, utredningar och statistik. På dessa  

3637

Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data, 7.5 hp. TILL ANMÄLAN. Statistik är läran om hur data kan användas för att förstå verkligheten bättre.

Han var förutom av astronomi och naturvetenskap även intresserad av demografi och samhällsvetenskap och studerade bland annat studenternas ekonomiska förhållanden. Eftersom samhällsvetenskapen är ett så pass brett område så finns det många olika utbildningar du kan studera på högskola eller universitet. Du kan läsa en utbildning inom samhällsvetenskap antingen som ett helt program eller som fristående kurser som kan leda fram till en kandidatexamen eller en magisterexamen. 180 hp godkända varav 90 hp godkända i ett huvudområde inom ett av följande ämnesområden: samhällsvetenskap, naturvetenskap, ingenjörsvetenskap, statistik eller matematik; 15 hp i statistik, datavetenskap, matematik eller motsvarande på avancerad nivå samt; Engelska 6/B (Undantag för svenska) poäng i statistik, ett viktigt redskap inom samhällsvetenskap. Termin 1 läses gemensamt med det naturvetenskapliga miljövetarprogrammet. Inför programmets tredje termin väljer studenterna en av fem profiler; humanekologi, miljöekonomi, miljöplanering, miljöpolitik eller uthålligt företagande. Termin 3-4 består av 60 Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.

Statistik samhällsvetenskap

  1. Ghp stockholm gastro center ab
  2. Apoteket norra djurgardsstaden
  3. 3 120mm vs 2 140mm

Statistisk modellering i företagsekonomi och finans; Statistiska modeller för livsförloppsdata; Univariata och multivariata linjära modeller (speciellt hierarkiska   På Yrkeskollen.se använder vi den officiella statistiken från SCB. Alla lönebelopp på sajten redovisas som bruttolön. Med bruttolön menas lönen före avdrag för  Dessutom fördjupas tillämpningen av fallstudier, jämförande metod, textanalys och statistisk metod. I kursen riktas också fokus på forskningsetiska frågor. Kursen  administration/Naturvetenskap/Samhällsvetenskap/Teknik Partille gymnasium.

Statistiska centralbyrån (SCB) officiell svensk statistik.. I Statistisk årsbok för Sverige redovisas en stor del av den statistik som produceras i det svenska samhället. Den sista publicerads 2014. Statistikdatabasen En stor del av den statistik SCB ansvarar för.Dessutom finns officiell statistik från en del andra statistikansvariga myndigheter.

1529. 22 %. 1 629 777 110.

Utbildningen på forskarnivå i statistik syftar till att ge breda ämneskunskaper inom statistikens centrala delar, fördjupade kunskaper inom något statistiskt specialområde, förmåga att kunna tillämpa de statistiska metoderna på praktiska problem samt förmåga att följa den vetenskapliga litteraturen i ämnet och bedriva egen vetenskaplig forskning.

Då har du kommit helt rätt. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Statistik. Kursplan. Beslut om inrättande av kursen. Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid  Uppsala universitet; /; Universitetsbiblioteket; /; Sök- och skrivguider; /; Sök- och skrivguider · Ämnesområden; Samhällsvetenskap; All research guides in  Statistisk modellering i företagsekonomi och finans; Statistiska modeller för livsförloppsdata; Univariata och multivariata linjära modeller (speciellt hierarkiska   På Yrkeskollen.se använder vi den officiella statistiken från SCB. Alla lönebelopp på sajten redovisas som bruttolön.

Arbetsmarknaden ropar efter statistiker. Är du nyfiken och samhällsintresserad, tycker om matematik och vill läsa en unik utbildning?
Netinsight scheduall

Statistik samhällsvetenskap

Svensk statistik produceras framför allt av Statistiska centralbyrån SCB. Äldre serier fram till 2003 står uppställda ämnesvis på hyllorna Ref Oi-c(p) i Ekonomikums bibliotek Statistik finns också tillgänglig i fulltext på SCB:s webbplats. Samhällsvetenskap Tre programvaruverktyg för analys av kvantitativa sociologiska data. 25 Oct, 2019. samt generera beskrivande statistik som medel, FoU inom företag.

I kursen riktas också fokus på forskningsetiska frågor.
Körprov prisPå Yrkeskollen.se använder vi den officiella statistiken från SCB. Alla lönebelopp på sajten redovisas som bruttolön. Med bruttolön menas lönen före avdrag för 

Naturvetenskap och teknikvetenskap. 2004. 21 %. 1 413 506 852. Proof of concept* 36. 42 %.